O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Rhestr o Lythyrau at y wasg, a phamffledi a gyhoeddwyd
gan Owain Owain

Cyn 1963: 4 llythyr i'r wasg, pamffledi gwleidyddol "Have a Go, Joe!" i Blaid Cymru ca. 1958 - 59
(ar gyfer y Cymoedd yn bennaf).

Dyddiad Llythyr /
Pamffled /
Arall
Teitl Cyhoeddiad
Chwefror. 1963 Llythyr Iaith a Hunanlywodraeth Barn
30.5.1963 Llythyr Mayor's Sunday Western Mail. Hefyd yn y Liverpool Daily Post (Mehefin 63)
25.5.63 Llythyr "Archeb Treth Cymraeg Bangor" Liverpool Daily Post
1.7.63 Llythyr "Ysgol Uwchradd Gymraeg i Fangor" Herald Cymraeg
7.63 Llythyr "Apwyntio Athrawon Arfon" Barn
25.7.63 Hysbyseb? ? Ad-argraffiad o bamffled Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Cangen Bangor yn Y Cymro; O O oedd sefydlydd Cangen Bangor a'i ysgrifennydd am nifer o flynyddoedd
7.63 Holiadur "Ysgolion Uwchradd Dwyieithog i Fangor ac i Landudno" Fel ysgrifennydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor
7.63 Pamffled "Deg Peth i'w Gwneud yn Gymraeg" Fel ysgrifennydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor
19.9.63 Pamffled "2,500 Every Year!" Fel ysgrifennydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor
24.9.63 Llythyr "Tryweryn" yn enw "Sir David Llywelyn"; Western Mail
3.10.63 Llythyr "Ysgol Uwchradd Ddwyieithog" Y Cymro
10.63 Pamffled "Tafod y Ddraig" Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor. Rhif 1 - 16 (Ionawr 1965): golygu, sgwennu a dosbarthu'r cyfan oni nodir yn wahanol ynddynt ar gyfer rhai eitemau. rhif 17 - sgwennu "Llongyfarchwn", "Yn Gymraeg" ac "Apel". Rhifau 18 i 20: sgwennu'r rhan helaethaf o "Llongyfarchwn" ac "Yn Gymraeg" rhif 20.

Cydolygu rhif 23.

Rhifau 17 i'r olaf o'r gyfres gyntaf (rhif 27, Rhagfyr 65) dan olygyddiaeth Gareth Miles - ag eithrio rhif 23.

17.10.63 Llythyrau (ayb) Dwy ymgyrch Y Faner
11.10.63 Llythyr Archebion Treth Cymraeg Caernarfon and Denbigh Herald
18.10.63 Hysbysebion (2) "Bilingual Rate Notices" a "65.6% Speak Welsh" North wales Chronicle: hysbysebion gan eu bont wedi gwrthod cyhoeddi yr un llythyr!
18.10.63 Labeli gludiog "Siaredir Cymraeg Yma" Fel ysgrifennydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor; a'u dosbarthu i siopau led-led Cymru ar droed a thrwy'r post
1.11.63 Hysbyseb "Llyfrgell y Ddinas" North Wales Chonicle; hysbyseb gan gangen Bangor o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor
8.11.63 Hysbyseb "Aelodaeth" North Wales Chonicle; Cangen Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor
11.63 Hysbysebion Nwyddau a phamffledi ar gael Fel ysgrifennydd Cangen Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor
29.11.63 Hysbyseb "Nadolig Llawen" North W C; Fel ysgrifennydd Cangen Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor
6.12.63 Hysbyseb "Dyfyniad o Tolkein" N W Chronicle
17.12.63 Pamffled "Deg Peth ..." Ail argraffiad; fel ysgrifennydd Cangen Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor
19.12.63 Llythyr "Rhif Enwi yn Gymraeg" Y Faner
8/9.1.64 Hysbysebion Cyffredinol Hysbysebu Tafod y Ddraig ayb
8.1.64 Pamffled "Rhestr Etholwyr" Fel ysgrifennydd Cangen Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor; dyfynwyd yn Y Dyfodol (CPC Bangor) 17.1.64
16.1.64 Llythyr "Ysgolion Uwchradd Cymraeg" Y Cymro; Ailargraffiad yn Y Faner 23.1.64
17.1.64 Llythyr "Ysgolion Uwchradd Cymraeg" Western Mail
15.3.64 Llythyr "Brad yw Chwarae efo'r Iaith" Y Faner; Draig Goch Ebrill 64; Ad-argraffwyd yn Bara Brith o dan y teitl "Gweithredu'n Wleidyddol"
26.3.64 Llythyr "Rhestr Etholwyr" Y Cymro
3.64 Pamffled "£75,000" Rhestr Etholwyr; Fel ysgrifennydd Cangen Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor
9.4.64 Llythyr "Costau Dwyieithrwydd" Y Cymro, Y Faner, Western Mail (7.4.64)
14.4.64 Llythyr "Y Gymraeg yn Ysbyty Bangor" Western Mail
6.5.64 Llythyr "Tafod y Ddraig - Rhifyn tairieithog U. N. O." Western Mail; ad-argraffwyd yn Bara Brith
5.64 Llythyr "Dulliau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg" NWC 15.4.64; Daily Post 19.4.54; Y Clor. 20.4.64; Y Faner 27.4.64; Y Cymro 28.5.64
5.64 Pamffled "Iaith y Papurach" Gynt ar ffurf llythyr yn Y Faner 19.3.64; Draig Goch Ebrill; Barn ebrill 64
18.6.64 a 25.6.64 Hysbyseb "Rhestr Etholwyr" Y Faner; Y Cymro
18.6.64 a 25.6.64 Llythyr "Tair Ymgyrch / Ffurflenni Treth Incwm yn Gymraeg Y Faner
25.7.64 Pamffled "Robert Paul Griffiths" (Wedyn Robat Gruffudd, Y Lolfa) Atodiad Tafod y Ddraig; Cangen Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor; Tap o'r araith llwyfan ar gael; sgrip: O O
21.7.64 Llythyr "The Dead Hearth" Western Mail
8.64 Pamffled "Rhestr Etholwyr" Fel ysgrifennydd Cangen Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor
3.8.64 Llythyr "Robert Paul Griffiths" Western Mail
1.10.64 Llythyr "Ffurflen Rhestr Etholwyr" Y Faner
8.10.64 Llythyr "Welsh Independant society Party" Y Faner
12.11.64 Llythyr "Oni Enillir y Fro Gymraeg" Y Cymro; Y Faner 26.11.64; Ad-argraffwyd yn Bara Brith. yn y llythyr hwn y defnyddiwyd y term "Y Fro Gymraeg" gyntaf; dyma hefyd gychwyn y syniad fod yn rhaid gwarchod y Fro Gymraeg. Benthyciwyd y syniad yn ddiweddarach gan Fudiad Adfer.
12.11.64 Llythyr "Yr Iaith - Arf Gwleidyddol" Y Faner. Gweler hefyd lythyr Gwynfor Evans at O O parthed a hyn.
24.12.64 Hysbyseb "Nadolig Llawen" Cangen Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bangor; North Wales Chronicle
3.12.64 Y Faner Erthygl yr Athro J R Jones yn Y Faner "Strategaeth Brwydr Cymru" (Pennawd y gol). Y pennawd gwreiddiol gan J R oedd "Yr Amwysedd; Ateg i Her Owain Owain". Gweler llythyrau O O yn y llyfrgell genedlaethol yn aberystwyth.
22.1.65 Llythyr "Welsh Language and Education" Daily Post
21.1.65 Llythyr "Ysgol Sadwrn Garthewin" Y Faner
15.4.65 Llythyr "Pwy Yw?" Y Faner
20.5.65 Llythyr "Cofrestru Cymraeg: Geni" Y Cymro; Y Clorian. 25.5
16.6.65 Llythyr "Jennie Lee" Western Mail; LDP yn ddiweddarach
20.9.65 Llythyr "Adroddiad Dafydd Hughes Parry ar yr Iaith Gymraeg" Western Mail
30.9.65 Llythyr "Cymdeithas yr Iaith Gymraeg" Y Faner
26.10.65 Pamffled "Y Dystiolaeth Brydeinig" Ymddangosodd ar ffurf erthygl yn Y Faner 21 Hydref 65, ar ol i Barn wrthod ei chyhoeddi (gweler cerdyn post A T D); Dryw yn cyhoeddi Prydeindod J R Jones yn ddiweddarach - gweler llythyr J R Jones. Ad-argraffwyd yn Bara Brith.
11.11.65 Llythyr Agored At Jim Griffiths a Goronwy Roberts ar adroddiad dafydd Hughes-Pritchard Y Faner
6.1.66 Llythyr "Ymgyrch Ysgol Gymraeg Bangor" Y Faner; roedd yr ymgyrch hon yn hwb i lawer fynd ati drwy Gymru (gweler llythyrau a ddanfonwyd at O O).
9.66 Nodiadau "Dyddiadur Glanllyn" (Gwersyll yr Urdd) Yn wythnosol yn Y Cyfnod, Y Dydd, Y Clorian. a'r Herald Cymraeg. O O bellach wedi gadael ei swydd yn y Normal i weithio fel pennaeth cyntaf Gwersyll Glanllyn.
8.12.66 i 16.3.67 Llythyrau "John humphreys, M.T.S.F.C." 12 llythyr yn Y Cymro; ad-argraffwyd yn Bara Brith
25.3.70 Llythyr "Sarff yn Edern" Atomfa ym Mhenrhyn Llyn? Y Cymro
1.4.70 i 14.10.70 Nodiadau "Blewyn ar Dafod" gan "Herco" 29 rhifyn wythnosol yn Y Cymro. Ni chyhoeddwyd Rhifyn 30 gan Y Cymro - "Llythyr at Herco oddi wrth ei Dad - arwyddwyd O.O.")
6.10.72 Llythyr "Bara Brith etc" Y Faner
22.10.72 Llythyr "Radio a Theledu" Y Faner