O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


 

29 Mehefin, 1964: Llythyr  gan Harri Web at Owain Owain yn holi am brotest Dolgellau.
(Sylwer, unwaith eto fod y penllythyr Saesneg yn gwbwl dderbyniol gan H.W.!)