O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


 

12 Gorffennaf 1964: Rhan o lythyr John Davies at Owain Owain,  C. yr I. G.
yn cytuno ag Owain i ohirio Protest Dolgellau 'tan bod y cyhoedd yn deall beth sydd gyda ni mewn golwg.'

llythyr gan john davies 

 

rhagor i ddilyn.