O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


 

3 Medi, 1964: Llythyr gan Owain Owain at John Davies parthed protest Dolgellau.

Braenaru'r tir cyn protestio. Rhybuddia Owain fod angen, "Os oes aelodau'n dyheu am weithredu, yna bydded iddynt brofi eu argyhoeddiad drwy ymroi i waith caled a diramant cyn y sioe (protest Dolgellau).

P.C. - 'Mae'r Blaid yn cloi potensial enfawr yr iaith fel arf wleidyddol.

owain at john davies 

   

Llythyr Owain Owain

'Gwn fod yn rhaid i ni herio'r awdurdodau, fod yn rhaid i ni weithredu'n anghyfansoddiadol... Ond mae'n rhaid i'r paratoadau ar gyfer gweithrediadau o'r fath fod yn llawer mwy trwyadl na'r presennol. Mae'n dod i hyn: os nad yw aelodau'r Gymdeithas yn barod i weithio - a gweithio'n galed o ddydd i ddydd - yna nid oes hawl ganddynt i fynnu "stunts", ac ni ddaw unrhyw elw i Gymru o weithtredu'n fyrbwyll.' 

Yn eironig iawn, rhagwelwyd cyflafan Dolgellau yn y llythyr hwn. 'Proffwyd tanbaid yr adfywiad iaith' oedd disgrifiad Emyr Llew ohono yn Y Faner Newydd.

rhan b 

Gweler hefyd lythyr Owain Owain at Sion (15 Mehefin 1964).