O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Torri'r llinyn bogel: llythyr Owain at Sion Daniel

15 Mehefin 1964: Llythyr Owain Owain at Sion Daniel yn dweud y dylai'r Gymdeithas ddatgysylltu'n llwyr a Phlaid Cymru.

Pwysigrwydd cadernid Y Fro Gymraeg.

Pwysigrwydd datgysylltu Cymdeithas yr Iaith oddi wrth Plaid Cymru.

   
'Onid yw'n amser i Gymdeithas yr Iaith gael canghennau ffurfiol drwy Gymru?'

O.O. yn awgyrymu peidio a mynd ymlaen gyda phrotest Dolgellau
nes bod yr aelodau wedi gwneud 'misoedd o waith dyfal a diramant' yn blaenaru'r tir
gyda phropaganda yn erbyn seisnigrwydd y Swyddfa Bost.

   
'Yn olaf, a gaf i bwysleisio unwaith eto y pwysigrwydd o gael gweithgarwch beunyddiol,
anniddorol, diramant, pedestraidd yn enw'r Gymdeithas drwy Gymru benbaladr fel rhagarweiniad
i unrhyw weithgarwch arall.'