O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Côr Glan y Môr
(Cyhoeddwyd gyntaf yn 'Deryn' yn Rhagfyr 1964)

Ar lan y môr yn canu'n iach
Mi glywais gôr o bysgod bach:

Saith lleden fwd yn canu bas
A cheg pob un fel talcen tas.

Wyth o lysywod yn canu tenor,
A'u gyddfau meinion yn wyn fel marmor.

Naw macrell resog yn canu alto;
Pob un yn bloeddio - dim un yn danto.

Soprano pêr gan ddeg gath fôr
A'r crancod fflat yn dweud 'Encôr!'