O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


GORCHEST
(Gyhoeddwyd yn Y Faner, Tachwedd 5, 1964)

Dim, ond heddiw tan yfory,
Dim ond fory tan y sêr;
Dim, ond orig tan Orion.
Drennydd, dradwy - cyntedd Nêr.

Trywydd roced fydd y draffordd
A dreiddia drwy y Llaethog Li,
Drwy y breunwy, drwy'r pelydrau,
Drwy y niwl i'r nebiwli
Draw i'r Tarw a Phersews,
Monocleros, Gemini.

Diawco!
Tydi dyn yn glyfar?
Heibio i sêr ag enwa ffraeth!
Tripia gwell na'r Rhyl na Mumbles,
Gwell na phicnig ar y traeth.

Ond ar ôl yr hynt a'r helynt,
Ar ôl cyrraedd maes o law:
Punt o fet fod clêr galactig
Ar y traethau euraid draw!