O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


I DDINOGAD

(Addaswyd gan Owain Owain o hwiangerdd ddi-enw o'r seithfed ganrif.)

 (Cyhoeddwyd yn Deryn, Ebrill, 1966.)

 

Pais Dinogad, pais fraith
Yn esmwyth, gynnes, glyd :
Daw dy dad yn ôl cyn nos
Cysga di'n dy grud.

Tad Dinogad yn ei gwch
Yn dala pysg Derwennydd;
Tad Dinogad, Giff a Gaff,
Yn hela gwyllt y mynydd.

"Dal nhw, Giff!" a "Dal nhw, Gaff!"
A dal nhw i fy nghariad;
"Dwg nhw, Giff!" a "Dwg nhw, Gaff!"
Ac adre' i Ddinogad!

Tad Dinogad, Giff a Gaff,
Sy'n dod o'r hela 'nôl
Adar, pysgod, carw coch:
Cwsg, fy maban ffol!