O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Joni Pen Dryw
(Cyhoeddwyd gyntaf yn 'Deryn' ym mis Medi 1964)

Joni Pen-dryw -
    Fe aeth i Gaer
    I weld ei chwaer.
    Wedi cyrraedd y dre
    Anghofiodd ymhle
    Roedd ei chwaer yn byw.
        O! Joni Pen-dryw!

Joni Pen-dryw -
    Fe aeth yn ôl
    Dros fryn a dôl.
    Ond pan ddaeth yr hwyr
    Anghofiodd yn llwyr
    Ble roedd EF yn byw!
   
         O! Joni Pen-dryw!