O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Penbleth

Un o gerddi cynharaf Owain Owain (Owen Owen bryd hynny). Cyhoeddwyd yng Nghylchgrawn Coleg Prifysgol Cymru, Bangor rhwng 1951 ac 1952.

un o gerddi cyharaf Owain Owain.

 

Rhagair y cylchgrawn:

Rhagair Omnibus 1951 - 1952