O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Prime Welsh Lamb

Mae 'na ddynion bach, wyddoch chi, mistar,
Sy'n methu wynebu lam -
Os nad ydy o wedi'i finshio
A'i ferwi yn fanach na jam;
Cos wedyn mae'n ddigon gwahanol
I'r oen bach sy'n gwaedu'n fyw
I'r dynion bach cyfansodiadol
Fedru'i lowcio heb feddwl am Dduw.

allan o "Y Golofn Farwol" yn Tafod y Ddraig, Chwefror 1964.
Atgyhoeddwyd yn 'Amryw Ddarnau' (Cyhoeddiadau Modern, 1968)