O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Cerydd i Gymru Heddiw

(Yn null y Ficer Pritchard)

Cymru, Cymru, deffra, deffra;
O dy drymgwsg ymysgydwa!
Cwyd o wâl dy orfaith gysgu -
Hir orweddian sydd yn llygru.