O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Rhen Wilias
(Yn Nhafodiaith Pwllheli)

"Wst ti be", medda Wilias, un bora,
"chei di ddim yn well at y clyw
"
na photeliad o nionod picl
"a slyfan o falwan fyw".

"Tewch a s
ôn, Robat Wilias! Brenshach!
"
Wel - tawn i byth o'r fan!
"Ta malu tail da chi rwan -
"a nhrin i fel hannar-pan?"

"Ar-y-fenad!" medd Robat Wilias,
"Mae o'n fengyl bob gair, neno'r tad!
"Hefo hwnna y mendiais i Wffras
"A Beca J
ôs Bach - chwâr dy dad".
"Ond sud da chi'n neud hefo'r falwan?
"Be goblyn di'r sicrat, da chi?

"Neud twll yn 'i thipyn cragan
"i'r oeliach g
âl rhedag yn ffri,
"a'i ollwng o mewn i'r clustiau -
"diferyn neu ddau bach, neu dri".

"A be da chi'n neu hefo'r be-na?
"O'r nionod?
"Wel dyna fy ffi!"