O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Prynu Top
(Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mehefin, 1965.)

Robat, Robert,
Robin, Bob,
Yn mynd i'r ffair
I brynu top;
Ac ar un stondin rhwng ambell chwaden
Roedd deg o dopiau:
Rhai sgleiniog, oren .

Robat, Robert,
Robin, Bob,
A dalodd bunten
Am bob top:

    Top gan Robat,
    Un gan Bob,
    Gan Robert roedd un:
    Gan Robin roedd top.

Robat, Robert,
Robin, Bob,
Yn dod o'r ffair
Ar ol cael top.

A ger y stondin
Y topiau oren
Yn llaw y gwerthwr
Doedd ond UN bunten!

A dyn y stondin
Ni chafodd gam:
Roedd e' reit fodlon -
A wyddoch chi pam?

 

 

 

 

Ateb: yr un oedd y pedwar!