O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Teulu'r Gegin yn Cael Te
(Cyhoeddwyd gyntaf yn 'Deryn', Hydref, 1964.)

"Tic-toc,"
Ebe'r cloc,
"Mae'n amser cael te!"
"Blib-blob,"
Ebe'r tecell,
"Gwnaf botied o de."
"Tinc-tonc,"
Ebe'r sosban,
"Gwnaf i ferwi meipan."

"Ond ha!"
Ebe
'r tân
Gan fflamio a mygu,
"Myfi fydd yn c'nesu a berwi y dwr!"
"O! taw
â dy stwr!"
Ebe'r
tân wrth y cloc:
"Taw di yr hen fr
ân!"
"Cei broc!"
Ebe'r sosban
O gyfeiriad y pentan.

"Gan bwy?"
Ebe'r llwy,
Yn rhoi winc ar y
tân.
"
Nawr! Nawr!"
Ebe'r tecell;
"Ust! Ust!"
Ebe'r badell.
"Dyna ddigon!"
Ebe'r radell,
"Onid e,
Chawn ni ddim te!"

Wedi'r elwch
Bu tawelwch,
A berwyd y dwr
Gan y t
ân yn ddi-stwr;
Eisteddodd y cwmni
Pob un yn ei le,
Bwytawyd y feipen
Ac yfwyd y te.