O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Wmffra! Wmffra!
(Cyhoeddwyd gyntaf yn 'Deryn' yn Tachwedd 1964)

Mistar! Mistar! Ble mae'r tractor?
Yn tynnu dannedd gwraig y doctor!

Aiê?

Bid siwr!

Mistar! Mistar! Ble mae'r arad?
Yn golchi llestri Siân Angharad!

Aiê?

Bid siwr!

Mistar! Mistar! Ble mae'r belar?
Yn trwsio sanau Dewyrth Pitar!

Aiê?

Bid siwr!

Mistar! Mistar! Ble mae'r trelar?
Yn dal y rhwyd i Deio'r Potsiar!

Aiê?

Bid siwr!

Mistar! Mistar! Paid â chyboli!
Wmffra! Wmffra! Paid dithau â holi!

 

Y Gerdd Wmffra gyda geiriau Cyhoeddwyd yn un o gylchgronnau'r Urdd.