O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Y Cyfnod Triasig
(Argraffwyd gyntaf yn Ionawr 1974 mewn cyfrol o'r enw Creaduriaid, CPPC)

 

Mwg du uwch copa'r mynydd -
ac wy yn y rhedyn hir;
yr heli'n dwym ar y traethau newydd,
a'r môr yn fywyd i gyd.

Daw gwreichion o gopa'r mynydd -
a chrac ym mhlisgyn yr wy;
yna - yng nghrud y rhedyn -
genir deinosor i'n byd.

Mae'n tyfu -
Yn troedio'r traethau,
ac yn magu cewri -
yn frenhinoedd byd.

Yna'r darfod -
ef a'i ymerodraidd hil -
gan adael dim ond ôl ei draed
ar ei draethau newydd
hen.