O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Y Pedwar Mochyn
(Cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mai, 1965.)

I ble rwyt ti'n mynd,
Rhen fochyn bach coch?
"Rwy'n mynd i'r eglwys
I ganu'r gloch."
I ganu'r gloch?
Hen fochyn bach coch?
Wel dyna beth od-
Hen fochyn bach coch yn canu cloch!"

I ble rwyt ti'n mynd,
Rhen fochyn bach glas?
"Rwy'n mynd i gael te
Gyda sgweiar y Plas."
Gyda sgweiar y Plas?
Hen fochyn bach glas?
Wel, dyna beth od -
Hen fochyn bach glas gyda sgweiar y Plas!

I ble rwyt ti'n mynd,
Rhen fochyn bach du?
"Rwy'n m ynd i'r cwt ieir
I wneud gwely plu."
I wneud gwely plu?
Hen fochyn bach du?
Wel, dyna beth od -
Hen fochyn bach duyn gwneud gwely plu!

I ble rwyt ti'n mynd,
'Rhen fochyn bach gwyn?
"Rwy'n mynd i'r cae tatw
I blannu chwyn."
I blannu chwyn?
Hen fochyn bach gwyn?
Wel, dyna beth od -
Hen fochyn bach gwyn yn plannu chwyn!