O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Rhestr o'r Cerddi    Y Cerddi

Cerddi Plant

 

Nodyn:

Yn y cyfnod rhwng 1954 - 62 yr ysgrifenwyd y nifer helaethaf o'r cerddi plant a ymddangosodd yn ddiweddarach yng nghylchgronau'r Urdd (Deryn yn bennaf; 1964 ymlaen) ac wedi hynny yn Cerddi Ddoe a Fory (Adran "Cerddi Dwli"; Gomer, 1977); fe'u derbyniwyd i'w cyhoeddi  gan  y Cyd-bwyllgor Addysg ym 1971 / 2, yn "Hei Ho! (Dryw; 1972) - ond cyhoeddwyd y llyfr heb y cerddi er i'r pennawd "Hei Ho!" gyfeirio at un o'r cerddi ("Wmffra") !!!