O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Rhestr o holl gerddi plant Owain Owain

Dyddiad Teitl y gerdd Cylchgrawn / llyfr Sylw
       
8 / 9. 1964 Joni Pen Dryw Deryn, Yr Urdd Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory; Gwasg Gomer, 28.3.77
10.9.64 Llwybrau (yn ddiweddarach "Cynefin") Y Faner. Ad-argraffwyd yn Bara Brith
10.64 Teulu'r Gegin Deryn  
5.11.64 gorchest.htm Y Faner Ad-argraffwyd yn Bara Brith (1971) ac yn Cerddi Ddoe a Fory (1977)
11.1964 Wmffra! Wmffra! Deryn Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory
12.1964 Côr Glan-y-Môr Deryn? Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory
2.1965 Y Lleidr Bach Llwyd Deryn  
3.65 Y Twpsyn Hyrt (yn ddiwedarach "Y Dyn Doeth a'r Twpsyn") Deryn Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory
5.65 Y Pedwar Mochyn Bach Deryn  
6.65 Prynu Top Deryn  
5.8.65 Cân Nwncwl Noa Y Cymro Yn ddiweddarach "Hwiangerdd Ham, Shem a Japheth". Ad-argraffwyd yn Bara Brith, Cerddi Ddoe a Fory, Drws Dychymyg (gol Elinor Davies; Gomer; 1980).
8.65 Yr Hwyl Long Fawr Deryn Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory ac yn Drws Dychymyg
23.12.65 Gŵyl y Geni Y Cymro (rhifyn Nadolig) Ad-argraffwyd yn Bara Brith (1971), Cerddi Ddoe a Fory (1977) ac yn Llyfr y Nadolig Cymreig (gol. Ifor ap Gwilym; Christopher Davies; 1980).
1.66 Neuadd Cynddylan Cymru'r Plant (Yr Urdd) + Eryr Pengwern; Ad-argraffwyd  yn Bara Brith ac yn Cerddi Ddoe a Fory
2.66 Sioni a Moli Deryn Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory
4.66 Rhigwm Dewis a Chân Hwb Deryn Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory
4.66 Dinogad
(Yn ddiweddarach: Hwiangerdd Dinogad a Dwy Hwiangerdd)
Deryn Ad-argraffwyd hefyd yn Bara Brith (1971), Cerddi Ddoe a Fory (1977), Y Flodeugerdd Fawr o Hwiangerddi'r Plant (gol. Ifor ap Gwilym; Christopher Davies; 1980) ac yn Drws Dychymyg (1980).
4.66 Nia
(Yn ddiwedarach: Nia Ben Aur, Hwiangerdd Nia a Dwy Hwiangerdd)
Deryn Ad-argraffwyd yn Bara Brith, Cerddi Ddoe a Fory ac yn FFHP (Ch D; 1980)
3.70 Hawlfraint Barn (Pwyslais Cynnan, mewn llythyr, ar ei hawlfraint i'w gerddi).
15.4.70 Rho Arwydd Y Faner  
5.70 Yn Enw'r Drefn... Barn  
8.1970 Y Gofodwr Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Rhydaman 1970 Gwobr gyntaf. Soned arbrofol
12.72 Gwenllian Y Wawr  
14.12.72 Carol (Carol y Preseb) Y Cymro Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory
12.72 Y Tri Brenin (Baled Daniel a'r Llanciau) Barn Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory
Rhagfyr 73 ynganluniau Peiriannau (llyfr) Prosiect Cymraeg y Cyngor Ysgolion (Emrys Parry)
1.1974 Ers Talwm (Erstalwm Iawn) Creaduriadiad (llyfr) PCCY (EP) Adargraffwyd yn Creaduriaid Rhyfedd (gol E P  ar ran Prosiect Cymraeg y Cyngor Ysgolion; Dref Wen; 1977). Mae Oes yr Ymlusgiaid (3 cerdd arall) yn Cerddi Ddoe a Fory (1977) yn ddilyniant esblygol / hanesyddol i 3 cerdd "Erstalwm Iawn".
107.74 Roced i'r Lleuad / Can y Gofodwr / Neaduriaid Neifion Gofod (Cylchgrawn Ysgol uwchradd Tywyn) RLL: Cerdd Goncrid / NN: cerdd nonsans. cyhoeddwyd yn Bydoedd Dieithr (Prosiect Cymraeg y Cyngor Ysgolion (E Parry).
Awst 1974 Cerddi Ddoe a Fory (Mawrth 1977)   Cyntaf yn EGC, Caerfyrddin, 1974: cyfrol o farddoniaeth ar gyfer plant o dan 13 oed.
Medi 74 Baled y Llyn Barfog Barn Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory
27.9.79 Ploblob Pliwto Sgwarnog (Gaeaf 79) Gweler uchod 10.Gorff74
6.80 Nia dito fel uchod
1.1.81 Plu'r Gweunydd   Alaw gan Nia Owain (yna Nia Owain Huws, merch OO)