O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Cerddi Plant:

Joni Pen Dryw   Sioni a Moli   Teulu'r Gegin   Cor Glan y Mor   Wmffra! Wmffra!   I Ddinogad   Neuadd Cynddylan   Wil Cae Du   Gwyl y Geni   Gorchest   Can Nwncwl Noa   Yr Hwyl-long Fawr   Y Cyfnod Sialcaidd   Y Cyfnod Triasig   Wrfilod Wranws   Prynu Top   Y Pedwar Mochyn