O Lyfrgell Owain Owain Owain y person; ei fywyd 1929 -1993 Y Dydd Olaf: un o lyfrau Owain Owain Y Tafod cyfarchion y nadolig: gan yr arlunydd Owain Owain dyfyniadau am Owain Owain
 


Rhestr o Gerddi ar gyfer Oedolion:

Dim cofnod manwl o'r cerddi a gyhoeddwyd cyn 1952:
"Cil y Drws" - cylchgrawn Ysgol Ramadeg Pwllheli; ca. 1947 - 1948 (17 oed)

Dyddiad Teitl y gerdd Cylchgrawn / llyfr Sylw
1951 - 1952 Penbleth Omnibus Cyfrol LX RHIF 2 (Cylchgrawn Coleg Prifysgol Cymru, Bangor)
       
16.4.1964 1941 (yn ddiweddarach - "Salm yr Awyrenwr") Y Faner Ad-argraffwyd (addasiad) yn Bara Brith (Cyhoeddiadau Modern; 31.8.71)
2.1964 Prime Welsh Lamb Tafod y Ddraig; (Y Golofn Farwol) Sefydlydd a golygydd cynta'r Tafod oedd Owain Owain. Gweler y rhestr llythyrau ac ysgrifau.
10.9.64 Llwybrau (yn ddiweddarach "Cynefin") Y Faner. Ad-argraffwyd yn Bara Brith
15.4.65 Amser ("Pan oedd ddoe yn heddiw ..." Y Faner Ad-argraffwyd yn Bara Brith
11.65 'Mlaen â Hi!   Addasiad o "Pass it On" Hy. Burton ar gyfer Côr Merched y Glannau, Tywyn, Meirionnydd; arweinnydd - Marian Washington-Jones; wedyn côr pensiynwyr Pwllheli. Cyhoeddwyd yn Bara Brith '71. "Tymorau Cariad" hefyd i GMyG (rhieingerdd o Napoli) yn 1971.
17.6.65 Cymru - 1965 Y Faner Ad-argraffwyd yn Bara Brith.
6.67 Marwnad Llywelyn ap Gruffydd Cilmeri Addasiad i'r Saesneg o'r farwnad wreiddiol.
28.11.68

Saith Och

Y Faner Ad-argraffwyd yn Bara Brith
2.1.69 Llwydni Y Faner Ad-argraffwyd yn Bara Brith, a rhannau yn yr ysgrif "Gwahanrwyd" yng nghyfres "Cwrs y Byd" yn Y Faner (1973) a ad-argraffwyd yn Bwrw Haul.
27.2.69 Gwelediagaethau Y Faner Ad-argraffwyd yn Bara Brith
27.2.69 Dwylo Y Faner Ad-argraffwyd yn Bara Brith
7.69 Mari'r Traetha Y Bwrdd Trydan Comisiwn cyfieithu cân gan y Bwrdd Trydan ar gyfer Yr Eisteddfod Genedlaethol, Y Fflint. Cyhoeddwyd yn Cerddi Ddoe a Fory (1977); gweler Y Faner; 18.9.69
10.9.69 Crwydro Cymru - Blwyddyn Arwisgiad '69 Y Faner  
10.69 Llun mewn Papur-newydd Barn  
16.4.70 Rho Arwydd Y Faner  
5.70 Yn Enw'r Drefn... Barn  
8.1970 Y Gofodwr Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Rhydaman 1970 Gwobr gyntafyn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Rhydaman 1970. Soned arbrofol.'Mae sglein ar yr arddull...' ebe J Gwyn Griffiths
8.1970 Rhen Wilias dito Cân dafodiaith. Gwobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Rhydaman 1970. Beirniad: Dyfnallt Morgan. 'Cerdd gelfydd ei saerniaeth a chynnil ei mynegiant...'
27.8.70 Dianc Y Faner  
7.10.70 Cyfaddawd Y Faner Soned. Cywirwyd yr argraffiad yn Y Faner i: 'y sawl na dry...' + dau gywiriad arall.
10.70 Cyfoeth Barn  
11.70 Llwydyn Bychan Can gomisiwn ar gyfer Cor Ysgol Uwchradd Tywyn (+ 5 carol arall) Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory
10.70 Mudandod / Lleisiau Y Genhinen  
15.4.71 A Hwy a Ffromasant Y Faner  
27.5.71 Salm y Gardnyr Diwyd Y Faner Sgwennwyd 11 Mai, 1971.
31.5.71 Y Syrcas Fawr Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Pontrhydfendigaid ( O Fedel Pantyfedwen) Baled
8.1971 Tua'r Machlud - o Dywyn Taliesin  
8.71 Cerddediad Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bangor, 1971 Cerdd Deledu. Gwobr gyntaf. Beirniaid: Gwyn Erfyl a Geraint Stanley Jones. Ni ddarlledwyd y gwaith hyd yma (2007).
26.8.71 Os Clebran ... Y Faner 12 epigram. 12 Mai 1972 - eu rhoi yng nghystadleuaeth "Epigramau" rhaglen y BBC "Bore Da!" - gwobr gyntaf; ail ddarllediad BBC 23 a 28 Mai.
30.9.71 Salm Dau-ddeg Tri Y Faner Fersiwn "sonedol" - "Dyfroedd Tawel?"
10.71 Yr Heniaith Barn  
21.10.71 Erthygl ar gerdd-gyfarch anhysbys Y Faner Addaswyd ar gyfer Mical (Gomer;1976). Gwobr Cyngor Celfyddydau Cymru 1977.
Hydr/Tach/Rhagfyr 71 Clywais Ddweud Y Genhinen  
30.12.71 Cardiau i'r Carchar Y Faner  
71 ?? Mwg y Tymhorau ?  
7.4.72 Cofebion Tywyn Y Faner  
8.72 Y Gerdd Arobryn Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hwlffordd, 1972 Cerdd Radio; gwobr gyntaf (cydradd)
25.8.72 Canaf Gân i'r Lili Y Faner  
11.72 Cerdd, Efallai Barn (llinellau 2 / 3 yn pennill 2 wedi eu trawsosod)
14.12.72 Carol (Carol y Preseb) Y Cymro Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory
12.72 Y Tri Brenin (Baled Daniel a'r Llanciau) Barn Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory
15.1.73 Mewn Cae Estron Pair (Rhif 2)  
Gwanwyn 73 Patrwm Y Genhinen  
Mai 73 Dyledion Barn Amos
Medi 1973 H M Stanley Barn Baled (gweler Welsh Nation; 12-18 Hydref 1973)
Rhagfyr 73 ynganluniau Peiriannau (llyfr) Prosiect Cymraeg y Cyngor Ysgolion (Emrys Parry)
1.1974 Ers Talwm (Erstalwm Iawn) Creaduriadiad (llyfr) PCCY (EP) Adargraffwyd yn Creaduriaid Rhyfedd (gol E P  ar ran Prosiect Cymraeg y Cyngor Ysgolion; Dref Wen; 1977). Mae Oes yr Ymlusgiaid (3 cerdd arall) yn Cerddi Ddoe a Fory (1977) yn ddilyniant esblygol / hanesyddol i 3 cerdd "Erstalwm Iawn".
13.2.74 Tyfu'n Un    
Mawrth 1974 "Leeks" Barn Cerdd Gymraeg
Medi 74 Baled y Llyn Barfog Barn Ad-argraffwyd yn Cerddi Ddoe a Fory
28.2.75 Cerydd i Gymru Heddiw Y Faner Yn null y Ficer Pr.
8.2.77 Y Caffi Pinc Cyfres Radio'r BBC Rhaglen: "Un, Dau, Tri"